Geluk. Voor niet iedereen vanzelfsprekend. We zien dat veel volwassenen zoekende zijn naar geluk. In Nederland zien we daarnaast dat 1 op de 5 mensen te kampen krijgt met depressie. Hoe kunnen we dit voor zijn? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we volwassenen weerbaar en veerkrachtig maken? Dat mensen gelukkiger worden? In mijn optiek begint een wereld met gelukkige volwassenen bij het onderwijzen van gelukkige kinderen. Daarom hebben we Gelukslessen ontwikkeld voor de basisschool. We creëren positief onderwijs. In twee concrete lessen nemen we een hele klas mee in het thema geluk en bieden we genoeg materiaal om ‘geluk’ een onderwerp van gesprek te laten zijn! 

 

Waarom lessen in geluk?

Nederland staat op plek 5 op de lijst van gelukkige landen. Dat is een goede score. Toch zien we dat er veel speelt in ons land. Veel mensen hebben te kampen met vermoeidheid, mentale problemen en andere stressklachten. Laten we eerst eens even naar wat cijfers kijken.
Als we kijken naar Nederland dan zien we de volgende cijfers:

  • 29% is zeer vermoeid
  • 14% kampt met verschijnselen van een burn-out
  • 4% last van een ernstige mentale stoornis
  • Jaarlijks heeft 17% van de beroepsbevolking burn-out klachten of symptomen
  • 1 op de 5 volwassenen lijdt aan depressie
    (bron: )

Dit zijn toch wel serieuze cijfers. Een relatief groot deel van de volwassenen vindt het dus moeilijk om geluk te ervaren. Ze ervaren veel negativiteit en hebben onvoldoende veerkracht om dit op te vangen. Naar aanleiding van deze bevindingen ben ik me af gaan vragen hoe dit kan. Waarom leren wij kinderen niet hoe ze gelukkig kunnen zijn? Weerbaarder kunnen worden? Hoe ze zichzelf kunnen trainen om positief te zijn? Ik geloof namelijk dat, wanneer we kinderen dit al kunnen leren, ze uit zullen groeien tot gelukkigere volwassenen. Ik gun elk kind dit. Daarom heb ik Gelukslessen ontwikkeld voor de basisschool.    

 

Gelukkige kinderen

Ik geloof dat in de basis kinderen gelukkig geboren worden. Kinderen zijn puur, vrij en intuïtief. Ze denken nog niet zoveel na over dingen en spelen met het leven. Wanneer kinderen opgroeien leren ze bepaalde dingen van hun ouders en van hun omgeving. Ze gaan bepaalde overtuigingen vormen. Ze gaan bepaalde dingen geloven. Ze gaan meer op hun denken vertrouwen en vaak minder op hun gevoel en hart. Het ‘kind zijn’ wordt minder en ze worden ‘volwassen’. Dit is natuurlijk ook nodig in deze maatschappij, het is alleen jammer dat kinderen van het kind zijn verliezen.

Daarnaast zien we dat de wereld om ons heen veelal gericht is op angst en op ‘wat er niet goed gaat’. Dit beïnvloedt ons brein en ons brein moet genoeg positieve verbindingen creëren om weer terug te gaan naar positiviteit.

Dit wetende, vraag ik mij af waarom we op de basisschool niet kinderen leren hoe ze gelukkig kunnen zijn. Rekenen en taal zijn belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Maar zijn ‘levenslessen’ niet net zo belangrijk? Kinderen leren om uit te groeien tot gelukkige en veerkrachtige volwassenen? Ze de tools geven om de weg naar positiviteit weer te vinden? Maar ook een positieve sfeer te creëren op school, waarin we vooral kijken naar wat er goed gaat.

One moment a day en Gelukslessen voor de basisschool

Precies om bovenstaande redenen hebben we Gelukslessen voor de basisschool ontwikkeld. Samen met Annerieke van Son (Leerkracht op de basisschool en Kinderpsycholoog)

One moment a day is een eenvoudige en krachtige tool om meer geluk te ervaren in het leven. Om het brein te trainen en te voelen wat geluk is. Elke dag weer. Deze filosofie willen we ook in het basisonderwijs delen. Daar begint het. Gelukkige kinderen worden gelukkige volwassenen. Gelukkige volwassen maken een mooiere wereld. Let’s start here.

 

De Gelukslessen

Ik zal je even meenemen door onze Gelukslessen! De Gelukslessen zijn praktisch, makkelijk toepasbaar en interactief. We hebben lespannen voor twee Lessen in geluk van (minimaal) 1 uur. Twee momenten waarop concreet tijd wordt vrijgemaakt voor geluk. In de lessen gaan we kijken naar de term geluk, we begeleiden kinderen naar positieve ervaringen en kijken samen waar elk kind persoonlijk gelukkig van wordt. Daarna gaan de kinderen het een week lang toepassen. Een week na de eerste Geluksles is Geluksles 2. In deze les gaan we terugkijken op wat de kinderen ervaren hebben. We gaan met elkaar delen.

De volgende stap is om te kijken hoe het in ons brein werkt. Hoe leren we ons brein om gelukkig te zijn? En wat gebeurt er in ons brein bij een geluksmomentje? De kinderen gaan hier actief mee aan de slag en vooral ervaren.

Deze twee lessen en de week tussendoor zijn een prachtige basis voor het thema geluk in de klas. In de Handleiding voor Leerkrachten vind je ook nog een eens verschillende extra Geluksopdrachten. Deze Geluksopdrachten zorgen steeds weer voor de weg naar positiviteit en geluk!

 

Geluksles
Les in geluk
Geluk school
Geluk scholen

 

Positieve psychologie

Ik geloof heilig in een positieve benadering. Wat gaat er goed en hoe kun je goede dingen versterken. Deze Lessen in Geluk zijn daarom ontwikkeld op basis van Positieve Psychologie. Positieve psychologie focust zich op de positieve ervaring van de kinderen (in dit geval). We kijken samen met de kinderen wat er goed gaat in hun leven. Waar ze blij van worden en waar ze een fijn gevoel van krijgen. Dit bestempelen we als geluk. We geven hier aandacht en ruimte aan. We gaan kijken naar hun positieve ervaringen in hun (jonge) leven.  

Gelukkige kinderen, gelukkige leerkrachten en gelukkige ouders 

Geluk begint bij een positieve omgeving met veel positieve energie. De Gelukslessen zijn daarom niet alleen gericht op de kinderen in de klas, maar ook op de leerkracht én op de ouders van de kinderen. De leerkracht is een groot voorbeeld voor de kinderen. Van de leerkracht krijgen de kinderen inspiratie en informatie. Een gelukkige klas begint dus ook bij een gelukkige leerkracht. In het pakket voor de Gelukslessen zit een ‘Boekje voor klein geluk’. Met dit boekje kan de leerkracht zelf aan de slag met de ontdekkingstocht naar geluk in zijn of haar leven. Een prachtige persoonlijke ontdekkingstocht. Zo kan de leerkracht de Gelukslessen geven en beleven vanuit zijn of haar eigen positieve ervaring. 

De ouders van de kinderen worden ook betrokken bij de Gelukslessen. In de tussenweek gaan de ouders met de kinderen in gesprek over geluk. Er worden positieve gesprekken gevoerd en de kinderen en ouders delen hun geluk. 

Dit samen maakt dat de kinderen terecht komen in een positieve omgeving.   

 

Gelukkige en veerkrachtige kinderen

De Gelukslessen zijn dus een prachtige stap naar gelukkige kinderen en gelukkige scholen. We richten ons op positiviteit en creëren een positieve en inspirerende omgeving voor elk kind. Door het delen van geluksmomentjes werk je als leerkracht aan een positieve relatie met de kinderen. Er komen positieve gesprekken op gang en er is diepgang. Kinderen gaan geluk ervaren en voelen in hun hart. 

Kinderen worden gezien. Ze verzamelen positieve ervaringen en krijgen stap voor stap meer zelfvertrouwen. Ze trainen hun eigen brein om positiever te zijn. Ze ervaren meer positiviteit in hun omgeving en ze gaan echt voelen wat ze blij maakt. Stap voor stap krijgen ze de kans om veerkrachtiger en positiever in het leven te staan. Dat is toch wat we elk kind wensen?  

 

De Gelukslessen concreet!  

We zitten nu in de pilotfase van de Gelukslessen. Dat betekent dat je voor een gereduceerd tarief de lessen kunt aanschaffen. Voor een klas is de prijs 99 euro (excl. btw). Voor deze prijs kun je als leerkracht zelf de Gelukslessen geven en ontvang je van ons het Gelukslespakket. Het is ook mogelijk om de lessen door mij te laten geven, neem dan even (vrijblijvend) contact met me op.

Heb je andere vragen of ideeën? We denken graag met je mee! Neem vrijblijvend contact met ons op.